10.05.2017

Ugovoreni radovi na objektima kompanije Henkel

Rolomatik je ugovrio radove na dva objekta kompanije Henkel u Kruševcu.

Na prvom objektu, magacinu sirovina, izradićemo i postaviti čeličnu konstrukciju i pokriti krovnim panelima sa ispunom od IPN-a, debljine 160 mm, ukupne površine 1.000 m2. Za fasadu pripremamo čeličnu podkonstrukciju na koju ćemo ugraditi fasadne panele sa IPN ispunom, debljine 100 mm (1.000 m2). Proizvešćemo i ugraditi velika industrijska segmentna vrata (4 kom). Radovi počinju 10. juna, a rok za završetak je 40 dana.

Na drugom objektu se radi proširenje centralnog skladišta gotove robe. Radovi počinju 15. juna, a obuhvataju postavljanje čelične konstrukcije i slaganog sistema na krov površine 3.500 m2, čelične podkonstrukcije i fasadnih panela površine 1.900 m2. Na tom objektu ćemo ugraditi i krovne kupole, kao i aluminijumsku bravariju.

Ulogujte se na Vaš nalog

TOP