01.09.2017

Redovna nadzorna provera IMS-a

Druga redovna nadzorna provera našeg IMS-a održana je u utorak, 29. avgusta 2017. godine. Proveravači najveće svetske sertifikantske kuće SGS, ogranak Beograd, izvršili su proveru koja je obuhvatila celo preduzeće. Nalazi provere su pozitivni i potvrđuju da imamo uspostavljen i održavan integrisani sistem menadžmenta u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 i OHSAS 18001:2007. Ocenjeno je da postoji visok stepen integracije sva tri sistema menadžmenta kao i pogodnost, adekvatnost i efiktivnost svakog sistema ponaosob.

Ulogujte se na Vaš nalog

TOP