01.08.2019

Nadzorna provera IMS-a

Prilikom redovne nadzorne provere integrisanog sistema upravljanja standardima ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i OHSAS 18001:2007, proveravači kuće SGS Beograd su ustanovili da Rolomatik posluje u skladu sa standardima kroz primenu usvojenih procedura. Takođe je zaključak da smo organizacija koja može da primenjuje, održava i poboljšava sistem menadžmenta. Tip proveravača je ocenio naše preduzeće kao sposobno da ostvari ciljeve koji proističu iz Politike IMS-a

Ulogujte se na Vaš nalog

TOP