MIND PARK, Kragujevac

MIND PARK, Kragujevac

03.03.2020.


 

Završen je objekat Lakirnica u okviru MIND Parka. Danas je tehnički prijem objekta.

Sutra počinju radovi na postavljanju krovnog pokrivača i podkonstrukcije za ventilirajuću bond fasadu na objektu Kantina.