II nadzorna provera IMS-a

Integrisani menadžment sistem

Integrisani menadžment sistem 20.07.2021.     Prethodne nedelje, tačnije 13. i 14. jula, je sprovedena eksterna provera našeg integrisanog sistema upravljanja. Proveru su izvršili proveravači sertifikantske kuće SGS Beograd i ona je obuhvatila celo preduzeće. Zbog početka novog trogodišnjeg sertifikacionog ciklusa, provera je bila veoma kompleksa i detaljna. Standardi za sistem upravljanja kvalitetom i životnom…